Roots in Rotterdam

Start - RootsinRotterdam

Start

OverRinR - RootsinRotterdam

Over RinR

Deelnemers - RootsinRotterdam

Deelnemers

Contact


140278

Deelnemers

Start - KatjavanVliet - RootsinRotterdam

Katja van Vliet (1958) groeide op in Rotterdam. Zij is geboren in de Zwartewaalstraat (de ‘Unileverflat’) in de Tarwewijk in Rotterdam Zuid, maar het grootste deel van haar jeugd bracht zij door in Schiebroek, waar zij op 3-jarige leeftijd naar toe verhuisde. Zij woonde daar tot haar 11de jaar in de Tjaskerlaan en tot haar 18de op de Meidoornsingel. In 1976 vertrok zij naar Leiden voor een studie Pedagogiek en vervolgens Psychologie.

Vanwege haar katholieke achtergrond bezocht zij (voormalige meisjes)scholen die de namen droegen van vrouwelijke heiligen: de Bernadette kleuterschool aan de Vuurpijlstraat en de Fatima lagere school aan de Larixlaan in Schiebroek en vervolgens het Maria Virgo Lyceum, / Emmauscollege aan de Breitnerstraat. Op zondags ging ze (tot haar 16e) met haar ouders en broers naar de Pauluskerk aan de Larixlaan naast de Gerardus Majella school waar haar 3 broers op zaten en later ook naar de eerste beatmissen in het Steiger.

Haar vader Ad van Vliet (1926-2008) was de oudste uit een groot gezin met 8 kinderen uit Brabant (Waalwijk) en hij was voorbestemd om priester te worden, maar door de oorlog liep het anders en ging hij Geneeskunde studeren in Leiden. Hij kwam in Rotterdam terecht voor zijn opleiding als neuroloog in het Zuiderziekenhuis. Vervolgens kreeg hij een aanstelling als neuroloog in het Dijkzigt Ziekenhuis en was daar tot aan zijn pensionering hoofd van de polikliniek Neurologie.

Haar moeder Kitty Teuben (1926-2003) zat op de HBS en wilde illustratrice van kinderboeken worden, maar door familieomstandigheden moest ze van school af en volgde ze een opleiding tot analiste in Leiden, een beroep dat ze tot aan haar huwelijk uitoefende. Ze kon goed zingen en zat in een koor dat werd geleid door haar toekomstige echtgenoot. Zij trouwden uiteindelijk in 1957 na een verloving van bijna 4 jaar en verhuisden naar Rotterdam. Negen maanden later werd hun oudste dochter Katja geboren, gevolgd door haar drie broers Arjen (1959), Giljam (1962) en Mynko (1964). De zorg en de opvoeding kwam helemaal op haar moeder neer. Haar vader maakte lange dagen in het ziekenhuis. In zijn vrije tijd wijdde hij zich aan de wetenschap en zijn hobbies, waaronder de stamboom van zijn voorouders.Lees meer >

Rob Andeweg (1959) groeide op in Rotterdam. Geboren in de Schalkburgerstraat in de Afrikaanderwijk verhuisde hij op 1-jarige leeftijd naar de 1e Balsemienstraat 26 in de wijk Bloemhof. Daar woonde hij tot hij in 1978 vertrok naar Amsterdam om een studie Politicologie aan de Vrije Universiteit te gaan volgen. De namen van de scholen die hij tussentijds volgde zijn kenmerkend voor de vaderlandse geschiedenis en van zijn gereformeerde achtergrond: van de koningin Wilhelmina kleuterschool (Blazoenstraat) via de Paul Kruger lagere school (Putsebocht) naar de Johannes Calvijn Scholengemeenschap aan de Mare (Vreewijk).

Hij groeide op in een samenleving die nog strikt langs de lijnen van de toenmalige zuilen georganiseerd was: zijn leven werd gedomineerd door de sociale verbanden van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam Zuid-Katendrecht. De zondagse kerkdiensten in de Putsepleinkerk; de christelijke jeugdverenigingen in gebouw t’Slag en de zaterdagse voetbalwedstrijden bij Zwart-Wit ’28 op sportpark De Vaan vormden zowel vertrouwde als naar sterk binnen gerichte activiteiten van een kerkgemeenschap in een snel veranderende buurt en samenleving.

Zijn eerste Surinaamse klasgenoot op de lagere school, stevig zijn vader’s hand beethoudend getuige van het volksoproer in de Slaghekstraat, waarbij de pensions van Turkse gastarbeiders werden leeggehaald;  de geleidelijke terugloop van het kerkbezoek; verhitte discussie over kernwapens.

Zijn vader was timmerman en later glaszetter. Hard werkend om zijn kinderen dat te geven wat hij zelf nooit had kunnen doen: een goede opleiding volgen. Zelf moest hij al jong gaan werken om bij te dragen in het onderhoud van een gezin van 10 kinderen, dat in 1940 hun moeder verloor. Zijn moeder had de zorg voor hem en zijn broer Hans (1956) en zijn zussen Els (1958) en Marijke (1962). Ze was kleuterjuf van beroep en oefende dat beroep in later jaren als invalkracht bij diverse kleuterscholen uit.

Lees meer >

Start - RobAndeweg - RootsinRotterdam #RobAndewegBiografie #KatjavanVlietBiografie